"Muốn thu hút khách hàng, trước tiên, doanh nghiệp phải tạo ra sản phẩm tốt, cộng hưởng nhiều yếu tố để mang lại sắc thái mới."