Kinh doanh du lịch lữ hành sẽ chính thức trở lại từ cuối năm nay.