"Một công ty không cần quá nhiều nhân sự mà quan trọng hơn là tập hợp được những người chủ động và tâm huyết với nghề."