"Khi có nhiều đối thủ thì nguồn lực của mình phân tán. Còn đã xác định vượt lên, khác tầm thì chỉ tập trung làm cho tốt sản phẩm, dịch vụ của mình."