"Nghiệp kinh doanh, cũng như người trồng cây vậy; phải tìm đất, tìm giống, chăm sóc hằng ngày mới cho ta hoa thơm, trái ngọt."