"Muốn chuyển đổi số thành công thì niềm đam mê công nghệ là yếu tố đứng đầu, nhưng chính con người mới là yếu tố quyết định."