"Trong kinh doanh nhiều khi là học nhau, mình cũng sẽ học được gì đó từ đối thủ. Đối thủ mà tốt thì mình càng tốt hơn."