"Một sản phẩm khi chứng minh được sự tin cậy cũng như được cộng đồng thấu hiểu thì nó có thể triển khai với quy mô thần tốc."