"Hãy làm điều mình thích. Học. Dạy. Phát triển. Thay đổi bản thân từ bên trong."