"Đừng sợ hãi. Không một chướng ngại vật nào bất khả phục, ngờ vực chỉ tồn tại trong đầu bạn thôi."