“Có hàng ngàn lý do cản trở bạn thực hiện đam mê của mình, nhưng đừng chùn bước. Hãy biến lý do thành hành động và vượt qua mọi rào cản trên hành trình của mình”.