Mục đích chương trình

Chuỗi sự kiện nhằm mục đích tăng cường nhận thức và thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam làm tốt việc đào tạo phát triển lực lượng lãnh đạo kế nhiệm để đảm bảo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Chương trình là nơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thành công và bài học thất bại cho cộng đồng nhân sự, lãnh đạo doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch kế thừa, phát triển lãnh đạo và chuyển giao thế hệ...

Một số diễn giả tại sự kiện. Một số diễn giả tại sự kiện.

Agenda
  • 8:30-8:35: Khai mạc
  • 8:35 – 9:00: Keynote 1
  • 9.00-9.30: Keynote 2
  • 9.30-9.35: Giải lao
  • 9.35-10.15: Chia sẻ bài học kinh nghiệm
  • 10.15-11.15: Thảo luận
Đăng ký tham gia sự kiện tại đây.