null

Được cung cấp trong danh mục DeFi của nền tảng, sàn giao dịch chính sẽ cho phép người dùng đúc và bán các NFT được tạo trên blockchain Ethereum và OKexChain.

Trên OKeX, người dùng và người sáng tạo có thể chọn phí bản quyền của riêng họ.

Theo OKEx, người dùng có thể di chuyển NFT của họ từ các nền tảng được hỗ trợ khác sang OKEx NFT Marketplace và mua, bán hoặc giao dịch theo định dạng JPEG mà không phải trả hoa hồng hoặc phí cho nền tảng.

Tính năng mới này có thể được truy cập bởi tất cả các tài khoản được kết nối với ví OKEx, là một ví phi tập trung được sàn giao dịch cung cấp dưới dạng tiện ích mở rộng trình duyệt, có những tính năng tương tự như của MetaMask.

null

Khi không gian NFT và DeFi tiếp tục phát triển, giám đốc OKEx là Lennix Lai, nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển một hệ thống hiệu quả có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và tuyên bố rằng việc cung cấp mới nhất của OKEx sẽ thúc đẩy việc áp dụng chính thống hơn nữa lĩnh vực NFT.

Nguồn: OKEx