Chủ đề: TECHNOLOGY & KNOWLEDGE IN DEMAND PLANNING

Đến với hội thảo, bạn sẽ hiểu thêm về công nghệ và hệ thống ERP dùng trong lập kế hoạch mục tiêu và lắng nghe các chia sẻ, kinh nghiệm sâu sắc về ngành nghề này.

►Ngôn ngữ: Tiếng Việt.

►Thời gian: 07:00 - 08:00 PM (GMT+7), Thứ 3, ngày 2/2/2021.

►Diễn Giả: Mr. Hải Lê, Demand Planning Executive, Perfetti Van Melle.

►Phương thức tham gia: Hội thảo trực tuyến qua ứng dụng ZOOM.

►Đối tượng tham gia: Sinh viên hiện chuẩn bị tốt nghiệp và mới ra trường từ 1-2 năm.

►Đăng ký tham gia tại đây.