Những người không có kỷ luật là nô lệ của cảm xúc, dục vọng và đam mê.