“Thời gian của bạn có hạn, vì vậy, đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác”.