"Tập trung là nói không, không phải nói có. Đó là công việc của người làm quản trị, giúp đồng đội tránh xa các cám dỗ và tập trung vào điều quan trọng nhất".