"“Hiểu và yêu thích những gì đang làm. Nhìn thấy cái đẹp của nghề, từ đó tìm thấy nguồn cảm hứng để vượt qua những khó khăn trong nghề”.