Thứ ba, 03/08/2021, 15:17 ( GMT+7)
Ẩm thực Thái đến Việt Nam nhờ sự hợp tác giữa Mango Tree và NovaGroup
18:32 10-07-2021

Ẩm thực Thái đến Việt Nam nhờ sự hợp tác giữa Mango Tree và NovaGroup

Tác giả: Thục San I Content Editor I Trends Việt Nam 10-07-2021

Nhà hàng Thái nổi tiếng thế giới hợp tác với Nova F&B – thành viên của Tập đoàn NovaGroup – để thành lập chuỗi kinh doanh ẩm thực.

Loading...