Thứ ba, 03/08/2021, 15:10 ( GMT+7)
Hành trình trở thành “Tài sản đầu tư có giá trị của ASEAN” và chiến lược quản trị doanh nghiệp của Vinamilk
20:19 15-07-2021

Hành trình trở thành “Tài sản đầu tư có giá trị của ASEAN” và chiến lược quản trị doanh nghiệp của Vinamilk

Tác giả: Thục San I Content Editor I Trends Việt Nam 15-07-2021

Trong suốt chặng đường phát triển, Vinamilk luôn xem sự minh bạch, chuyên nghiệp là nền tảng cốt lõi trong hoạt động quản trị.

Loading...