Thứ bảy, 29/01/2022, 16:41 ( GMT+7)
Chuyển đổi số trong giáo dục - Đại học phải tiên phong
22:46 16-12-2021

Chuyển đổi số trong giáo dục - Đại học phải tiên phong

Tác giả: Quang Vinh I Content Editor I Trends Việt Nam 16-12-2021

Mô hình đại học số cần làm sớm hơn vì nó tác động rất nhiều đến chất lượng đầu ra của giáo dục, đào tạo. Đầu ra đó chính là nguồn lực cho doanh nghiệp, cũng như nguồn lực chính để chuyển đổi số quốc gia.

Kết Nối Thương Hiệu

Loading...