Thứ ba, 03/08/2021, 14:21 ( GMT+7)
Số hóa ngành khách sạn sau lần hợp tác giữa VNTravel với Yanolja Cloud
00:06 20-07-2021

Số hóa ngành khách sạn sau lần hợp tác giữa VNTravel với Yanolja Cloud

Tác giả: Thục San I Content Editor I Trends Việt Nam 20-07-2021

Chuyển đổi số đã trở thành giải pháp cứu cánh và là yêu cầu cấp bách với ngành du lịch.

Loading...