Thứ tư, 27/01/2021, 19:54 ( GMT+7)
Apple bị phản đối vì bỏ củ sạc
11:05 06-12-2020

Apple bị phản đối vì bỏ củ sạc

Tác giả: Trends Việt Nam I Content Writer 06-12-2020

BRAZIL - Lý do bỏ củ sạc của Apple bị cho là không thuyết phục và công ty này phải bán iPhone kèm sạc nếu không muốn bị phạt.