Thứ ba, 30/11/2021, 21:56 ( GMT+7)
Ngành nghề có xu hướng phát triển hậu covid, tư vấn có nhiều đất phát triển
14:02 19-10-2021

Ngành nghề có xu hướng phát triển hậu covid, tư vấn có nhiều đất phát triển

Tác giả: Hồng Trâm I Content Editor I Trends Việt Nam 19-10-2021

Đại dịch đã giúp các chuyên gia tư vấn nhà cửa, nội thất ăn nên làm ra, làm không hết việc, phải điều chỉnh thời gian tư vấn hoặc giới thiệu khách cho người khác.

Kết Nối Thương Hiệu

Loading...