Thứ hai, 18/01/2021, 01:42 ( GMT+7)
Bản đồ xác định khoảng cách công nghệ ngành vi sinh Việt Nam
15:42 25-11-2020

Bản đồ xác định khoảng cách công nghệ ngành vi sinh Việt Nam

Tác giả: Trends Việt Nam I Content Writer 25-11-2020

Công nghệ vi sinh là một ngành công nghệ sinh học, với mục tiêu trở thành ngành kinh tế- kỹ thuật mũi nhọn tại Việt Nam. Và Việt Nam đã dần hoàn thiện công nghệ vi sinh trong nước bằng việc xây dựng bản đồ vi sinh.