Thứ ba, 30/11/2021, 22:44 ( GMT+7)
Thương hiệu và phản ứng trước những vấn đề xã hội
01:07 30-10-2020

Thương hiệu và phản ứng trước những vấn đề xã hội

Tác giả: Trends Việt Nam I Content Writer I Lý Thế Hiệp 30-10-2020

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ngày nay không chỉ giới hạn trong sản phẩm, dịch vụ mà họ cung cấp, hay những chương trình CSR (corporate social responsibility) hoành tráng.

Kết Nối Thương Hiệu

Loading...