Thứ ba, 24/05/2022, 18:54 ( GMT+7)
Đà Nẵng kêu gọi nhân lực cho Chương trình ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao năm 2022
21:21 14-05-2022

Đà Nẵng kêu gọi nhân lực cho Chương trình ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao năm 2022

Tác giả: Hòa Đặng I Content Editor I Trends Việt Nam 14-05-2022

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Khu công nghệ cao Đà Nẵng tiến hành tuyển chọn các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước thực hiện ý tưởng, dự án, tham gia Chương trình ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao năm 2022.

Loading...