Thứ ba, 30/11/2021, 23:21 ( GMT+7)
Đặt đúng người vào đúng chỗ, những bài học từ tài dùng người của Lưu Bang
14:06 18-10-2021

Đặt đúng người vào đúng chỗ, những bài học từ tài dùng người của Lưu Bang

Tác giả: Xuân Tân I Content Editor I Trends Việt Nam 18-10-2021

Xuất thân từ nông dân Lưu Bang đã trở thành một lãnh đạo tài năng, đánh bại quý tộc để lập nên nhà Hán, nghệ thuật lãnh đạo của Lưu Bang đáng để các cấp quản lý ngày nay học hỏi.

Kết Nối Thương Hiệu

Loading...