Thứ ba, 30/11/2021, 23:01 ( GMT+7)
Những đặc điểm đáng học hỏi trong văn hóa làm việc của người Đức
11:33 18-10-2021

Những đặc điểm đáng học hỏi trong văn hóa làm việc của người Đức

Tác giả: Xuân Tân I Content Editor I Trends Việt Nam 18-10-2021

Tại Đức, điều không được chấp nhận trong một xã hội mà lợi ích tập thể được đặt lên hàng đầu chính là việc một cá nhân không hoàn thành công việc và ảnh hưởng đến mọi người trong tập thể của cá nhân đó.

Vì sao chính trực là giá trị cốt lõi mà các doanh nghiệp hàng đầu luôn theo đuổi?
13:22 15-09-2021

Vì sao chính trực là giá trị cốt lõi mà các doanh nghiệp hàng đầu luôn theo đuổi?

Tác giả: Thục San I Content Editor I Trends Việt Nam 15-09-2021

Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra sự khác nhau giữa hai phẩm chất trung thực và chính trực, giá trị mà đức tính chính trực mang lại cho doanh nghiệp và điểm tên một số doanh nghiệp lấy chính trực làm giá trị cốt lõi.

Kết Nối Thương Hiệu

Loading...