Thứ sáu, 24/09/2021, 01:30 ( GMT+7)
Chuyển đổi số trong ngành sách
22:25 25-08-2021

Chuyển đổi số trong ngành sách

Tác giả: Thục San I Content Editor I Trends Việt Nam 25-08-2021

“Nếu các đơn vị xuất bản, phát hành trong nước không chuyển đổi số, doanh nghiệp nước ngoài sẽ điền vào chỗ trống”, ông Đinh Quang Hoàng nói về sự cấp thiết của chuyển đổi số.

Sách nói xu hướng mới trong kỷ nguyên số
09:06 22-06-2021

Sách nói xu hướng mới trong kỷ nguyên số

Tác giả: Minh Tường I Content Editor I Trends Việt Nam 22-06-2021

Sách nói hay Audiobook đang trở thành xu hướng mới của độc giả toàn thế giới nhờ vào sự phát triển của công nghệ và tính tương thích bất ngờ của sách nói với con người trong kỷ nguyên số.

Các kịch bản mô hình cho ngành xuất bản số Việt Nam ngày nay như thế nào ?
21:05 21-05-2021

Các kịch bản mô hình cho ngành xuất bản số Việt Nam ngày nay như thế nào ?

Tác giả: Vũ Nhật Linh Nguyễn I Content Editor I Trends Việt Nam 21-05-2021

Các nền tảng ngành xuất bản sẵn sàng cho những xu hướng mới nhất của thế giới.

Văn hoá đọc trước sự xâm lấn của Facebook, Youtube
17:08 25-10-2020

Văn hoá đọc trước sự xâm lấn của Facebook, Youtube

Tác giả: Trends Việt Nam I Content Writer 25-10-2020

Văn hóa đọc ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát triển đã mở ra rất nhiều cơ hội mới và cả những khó khăn.

Kết Nối Thương Hiệu

Loading...