Thứ bảy, 16/01/2021, 09:42 ( GMT+7)
2020, năm của Covid-19 xu hướng tìm kiếm Google sẽ như thế nào?
12:40 11-12-2020

2020, năm của Covid-19 xu hướng tìm kiếm Google sẽ như thế nào?

Tác giả: Trends Việt Nam I Content Writer 11-12-2020

Bị tác động mạnh mẽ bởi đại dịch Covid-19, năm qua trên Google người Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất các từ khóa như “Coronavirus tips”, “Triệu chứng Corona”, “Bộ Y Tế”, hay “Khẩu trang N95”.

YouTube muốn quên đi năm 2020
17:29 22-11-2020

YouTube muốn quên đi năm 2020

Tác giả: Trends Việt Nam I Content Writer 22-11-2020

YouTube sẽ không phát hành Rewind 2020, video tổng kết những sự kiện, xu hướng nổi bật trong năm.