Thứ sáu, 28/01/2022, 06:41 ( GMT+7)
Employee Advocacy - chiến lược truyền thông hiệu quả từ nguồn lực nội bộ
20:03 13-12-2021

Employee Advocacy - chiến lược truyền thông hiệu quả từ nguồn lực nội bộ

Tác giả: Thục San I Content Editor I Trends Việt Nam 13-12-2021

Khảo sát do tổ chức Edelman TRUST BAROMETER tiến hành, cho thấy, có đến 72% khách hàng tin vào thông tin được chia sẻ từ nhân viên hơn các nội dung quảng cáo cho thấy "Employee Advocacy" là chiến lược tiếp thị mang nhiều lợi ích cho thương hiệu.

Kết Nối Thương Hiệu

Loading...