"Hãy luôn nhớ đến những bản chất của thương hiệu từ những ngày mới bắt đầu. Đó chính là những bản chất đã tạo nên sự khác biệt của bạn, là bản sắc riêng của thương hiệu."