"Bạn phải tự tìm cơ hội cho chính mình. Thế giới hiện giờ đã rất mở rồi nên cơ hội ở quanh ra, bạn phải nắm bắt lấy".