"Xác định sứ mệnh mới khiến chúng ta tiến lên phía trước và hoàn thiện hơn, mục đích càng to lớn càng phải cẩn trọng và giữ được sự tỉnh táo trong mọi chi tiết."