Trưởng thành là khi bạn đủ mạnh mẽ để trở thành điểm tựa của một ai đó, kể cả chính bản thân mình.