Mọi thứ đều được chi trả bằng tiền bạc, nhưng tình yêu phải được đáp lại bởi tình yêu.