Thực ra, tất cả những đôi lứa trên thế gian này… đều đã từng là những người xa lạ với nhau.