"Sự hối hận sẽ tệ hơn rất nhiều so với việc không bao giờ thử sức và còn tệ hơn cả sự thất bại".