• Sự kiện giới thiệu giải pháp sản xuất và bán lẻ thông minh của Toshiba đến Thị trường Việt Nam lần đầu tiên.
  • Xây dựng giải pháp CNTT kiên cường nhất và học hỏi từ chuyên gia của Toshiba.
  • Sự kiện trực tuyến là bước đầu tiên để Toshiba thực hiện để cung cấp các giải pháp được tích lũy từ nhiều năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực bán lẻ và sản xuất.

Tham dự sự kiện tại đây.