"Mục đích kinh doanh của thương hiệu là yếu tố ăn sâu vào tâm lý chúng ta, từ đó tạo nên sức ảnh hưởng tới các quyết định mà ta thực hiện mỗi ngày”.