"Đối với tôi, quy tắc luôn là lên kế hoạch – kiểm soát – kiểm tra. Đó chính là nguyên tắc để tạo nên đẳng cấp."