"Làm bất kì việc gì cũng phải dùng 100% sức lực. Thành thì tốt, bại không nản, cố gắng hết sức là được."