Yếu tố thành công quan trọng là gì?

Yếu tố thành công quan trọng (Critical Success Factors – CSF) còn được biết đến như đối tượng kết quả chính (Key Result Areas).

Đây là các mục tiêu cấp cao nhất hoặc các biến số cần thiết phải đáp ứng để một doanh nghiệp có được kết quả tích cực và hiệu quả.

Xác định CSF giúp bạn có thể đưa ra điểm tập trung để đo lường và định hướng sự thành công của dự án.

Điểm tập trung chung đó làm cho mọi người hiểu điều cần thiết phải làm trong nhóm, giúp họ thực hiện công việc theo đúng cách và tập trung vào một mục tiêu duy nhất.

Cách xác định yếu tố thành công quan trọng trong doanh nghiệp

1. Thành lập nhóm xây dựng CSF

Trước khi bước vào thực hiện, cần phải kéo tất cả mọi người lại với nhau để làm việc theo nhóm.

null

Điều này sẽ giúp bạn đạt được cấp độ cao nhất cho tổ chức.

Ngoài ra, điều quan trọng cần có là một nhà tổ chức cấp cao (senior level).

Một số tổ chức muốn có một nhà tư vấn hỗ trợ điều chỉnh quá trình làm việc, nhưng cuộc thảo luận vẫn có thể được tự dẫn dắt trong nội bộ.

2. Nhận phản hồi từ nhiều bộ phận nhân viên khác

Bạn nên khích lệ các nhân viên gửi phản hồi bằng hình thức nào đó trong suốt thời gian thảo luận sau mỗi lần xác định 10-15 yếu tố.

null

Bạn có thể có một số thông tin đầu vào từ các phòng ban khác hoặc cũng có thể mang bảng yếu tố đến một nhóm nhân viên để nhận được góp ý và phản hồi từ họ.

Các ý tưởng được nhân viên đưa ra phải được xem xét trong bất kỳ dự án nào.

3. Sử dụng nhiều mô hình (framework) để đánh giá mục tiêu dài hạn

Điều này có thể hơi mất thời gian nhưng rất cần thiết trong việc xác định yếu tố thành công của doanh nghiệp.

null


Có thể sử dụng một số mô hình:

Tuyên bố OAS: OAS là từ viết tắt của “Objective, Advantage, Scope” tức là Mục tiêu, Lợi thế, Phạm vi.

Mô hình này giúp mô tả chiến lược của doanh nghiệp trong khả năng tốt nhất.

Phân tích SWOT: Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức.

Mô hình này giúp tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, quản lý sự cạnh tranh và giảm thiểu rủi ro cho công ty.

Ngoài ra, cần đảm bảo bạn có một kế hoạch chiến lược để có các yếu tố thành công quan trọng phù hợp.

Điều này giúp ích rất nhiều trong việc xác định thành công của công ty.

4. Xác định yếu tố chính để đạt được mục tiêu dài hạn

null

Bạn phải hiểu được những yếu tố quan trọng và hữu ích để đạt được mục tiêu dài hạn để có thể vượt qua những thách thức có thể xảy ra trong các mô hình trên.

Cần kết hợp các yếu tố chính từ phân tích và mô hình, sau đó xác định những yếu tố quan trọng nhất cho sự thành công của công ty.

Phân chia các yếu tố thành công quan trọng và kiểm tra thông qua việc xem xét kỹ lưỡng các quan điểm.

5. Thực hiện kế hoạch chiến lược dựa trên các CSF

Sau khi có trong tay các yếu tố thành công quan trọng, hãy bắt đầu các hành động triển khai CSF vào chiến lược công ty.

Bạn cần tạo thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard - BSC) để sử dụng CSF theo cách tốt nhất.

null

Thẻ điểm cân bằng là một hệ thống quản lý chiến lược dựa vào kết quả đo lường và đánh giá được áp dụng cho mọi tổ chức.

Đây là phương pháp chuyển đổi tầm nhìn và chiến lược thành mục tiêu, chỉ tiêu đánh giá và hoạt động cụ thể.

Tóm lại, xác định các Yếu tố thành công quan trọng trong doanh nghiệp là một phần quan trọng trong xây dựng và thực thi chiến lược tổng thể.

Để việc xác định các yếu tố phát huy giá trị, bạn phải có khả năng truyền thông, đo lường và quản lý để thực hiện đúng chiến lược của mình.