Dấu hiệu chân thực của trí thông minh không phải là kiến thức mà là trí tưởng tượng.