Logic sẽ đưa bạn từ điểm A tới điểm B. Trí tưởng tượng sẽ đưa bạn tới mọi nơi.