“Tài sản quan trọng nhất cần giữ vững để vượt qua đại dịch là tinh thần lạc quan, nhân sự sát cánh và sự trung thực trong mọi hành động.”