"Mơ mộng hão huyền và mù quáng rất gần nhau, nhưng để vẽ ra được lằn ranh ấy, trước tiên cứ phải nỗ lực hết mình."