“Khởi nghiệp là cuộc chiến không dành cho kẻ ngại gian nan.”