Cụ thể, 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến từ Hoa Kỳ (1 dự án) và Nhật Bản (2 dự án) được cấp chứng nhận.

Các dự án nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đợt này là:

  • Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu bán dẫn United States Enterprise (Hoa Kỳ) với vốn đầu tư 110 triệu USD;
  • Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển và Sản xuất Fujikin Đà Nẵng của Công ty TNHH Fujikin International (Nhật Bản), với vốn đầu tư 35 triệu USD vào Khu CNC;
  • Dự án EPE Packaging Việt Nam tại Đà Nẵng (Nhật Bản) vào KCN Hòa Khánh mở rộng với vốn đầu tư 0,3 triệu USD.

Bên cạnh đó, có 3 dự án trong nước được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào KCN Hòa Khánh và KCN Hòa Khánh mở rộng với tổng vốn đăng ký đầu tư là 73,4 tỷ đồng (gần 3,2 triệu USD).

null Có đến 7 dự án đầu tư trong và ngoài nước lựa chọn đầu tư vào Đà Nẵng.


Trong đó, 1 chủ trương nghiên cứu đầu tư được cấp cho Arevo Inc. (Hoa Kỳ) để đầu tư dự án Nhà máy sản xuất máy in 3D, dịch vụ phần mềm, giải pháp thiết kế, sản xuất vật liệu và sản phẩm composite sợi carbon in 3D với tổng vốn đầu tư là 135 triệu USD vào Khu CNC. Đọc thêm về dự án nhà máy này tại đây.

Theo Trưởng Ban quản lý Khu CNC và các KCN Đà Nẵng cho biết, các dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng đều là các dự án sản xuất và nghiên cứu các sản phẩm công nghệ cao, tạo giá trị gia tăng cao, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, tiên tiến.

Sau khi được triển khai sẽ tạo những chuyển biến tích cực về thu hút các dự án về công nghệ cao đến Đà Nẵng.

Theo Viettimes